Logo Cung Cấp
Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Hội nghị quân chính năm 2019

Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Hội nghị quân chính năm 2019

1 năm trước www.qdnd.vn

Ngày 30-12, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Hội nghị quân chính năm 2019. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.


Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng; Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng; đại biểu các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tổng Tham mưu…

Năm 2019, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) đã quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Chỉ lệnh công tác quân sự quốc phòng năm 2019 của Tổng Tham mưu trưởng; triển khai quyết liệt đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định trong Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng. Đã thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất kịp thời với Đảng, Nhà nước Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, đối sách, xử lý hiệu quả không để bị động bất ngờ, triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp thực hiện các tình huống, các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng.

Điểm nổi bật là đã duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực nghiệp vụ, trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; tích cực tham mưu đề xuất điều chỉnh tổ chức lực lượng các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh, gọn, mạnh, giảm quân số biên chế ở cơ quan chiến dịch, chiến lược, đơn vị bảo đảm, phục vụ. Công tác chỉ đạo huấn luyện có nhiều đổi mới, sát thực tế nhiệm vụ; coi trọng huấn luyện đêm, huấn luyện thực hành theo tình huống, huấn luyện sử dụng thành thạo vũ khí trang bị kỹ thuật mới; rèn luyện thể lực, nâng cao sức cơ động của bộ đội; tập trung đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống thao trường, bãi tập phục vụ huấn luyện. Đồng thời triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; tổ chức rút kinh nghiệm xây dựng điểm đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu” và kiểm tra điều lệnh các cơ quan chiến lược đạt mục đích yêu cầu đề ra.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến pháp luật, thông tin tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, đúng định hướng, nhạy bén kịp thời. Chủ động triển khai thực hiện Đề án Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới; phát huy huy tốt hoạt động của lực lượng 47 đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng…

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận và biểu dương những kết quả, đồng thời cũng chỉ ra những điểm còn tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tổng Tham mưu năm 2019. Về nhiệm năm 2020, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh 7 nội dung chính. Trước hết cần chủ động nắm chắc, đánh giá đúng, chính xác, sự báo sớm tình hình tham mưu kịp thời với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống về quốc phòng, an ninh, không để bị động.

Cùng với duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục triển khai các kết luận của trên về quy hoạch các nhà trường quân đội, điều chỉnh hệ thống kho, tổ chức lực lượng Bộ đội Biên phòng… tập trung bảo đảm quân số cho các đơn vị theo quy định, ưu tiên các sư đoàn bộ binh và trung đoàn bộ binh đủ quân đạt 100% quân số và đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đạt 95% quân số trở lên. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tổ chức, tổ chức tuyển sinh, chiêu sinh đào tạo theo đúng quy định. Tiếp tục quán triệt, triển khai Kết luận số 60-KL/QUTW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện. Chỉ đạo huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính; chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp tổ chức tốt các nội dung hội thi, hội thao, tập huấn theo kế hoạch, tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong huấn luyện.

Thượng tướng Phan Văn Giang trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng tặng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Bên cạnh đó, Bộ Tổng Tham mưu cũng tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục, đào tạo; xây dựng Đề án kiện toàn, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2020-2030, định hướng những năm tiếp theo; hoàn chỉnh Đề án “Điều chỉnh quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong các nhà trường Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời chỉ đạo xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) đúng quy định của Luật DQTV; chú trọng xây dựng Dân quân tự vệ cơ động, dân quân thường trực, Dân quân tự vệ biển trên các địa bàn chiến lược, trọng yếu. Đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án xây dựng Hải đội Dân quân thường trực bảo vệ biên giới. Kịp thời kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng GDQP&AN các cấp; lập quy hoạch hệ thống trung tâm GDQP&AN thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050; điều chỉnh và củng cố xây dựng các trung tâm GDQP&AN trong Quân đội…

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG