Logo Cung Cấp
An Giang: Cất mới và sửa chữa 121 'Mái ấm công đoàn'

An Giang: Cất mới và sửa chữa 121 'Mái ấm công đoàn'

1 năm trước baocantho.com.vn

Ông Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, cho biết năm 2019, các cấp công đoàn trong tỉnh đã hỗ trợ cất mới và sửa chữa 121 'Mái ấm công đoàn', 2 nhà tập thể giáo viên; thăm hỏi, trợ cấp ốm đau cho gần 7.600 lượt đoàn viên, người lao động; bảo lãnh vay tín chấp cho trên 780 trường hợp. Ngoài ra, các cấp công đoàn (CĐ) phối hợp các ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc các cấp tặng gần 82.150 suất quà Tết cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động nghèo, hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 26,7 tỉ đồng…


UBND tỉnh An Giang tặng cờ thi đua dẫn đầu cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức - lao động và hoạt động Công đoàn năm 2019. Ảnh: Hà Đặng

Cũng theo ông Phú, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 13 CĐ cơ sở; sáp nhập, giải thể 56 CĐ cơ sở, nghiệp đoàn; phát triển gần 5.300 đoàn viên, đạt trên 120% chỉ tiêu… Qua đánh giá, phân loại năm 2019, có 14 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 1.409/1.514 hoàn thành đạt vững mạnh. Ngoài ra, các cấp CĐ đã chủ động phối hợp với cấp ủy, địa phương giới thiệu 1.572 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tặng cờ thi đua dẫn đầu cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức - lao động và hoạt động CĐ năm 2019. Ảnh: Hà Đặng

Năm 2020, các cấp CĐ trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là lao động trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, tuyên truyền về Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và sự tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 đến đời sống, việc làm của người lao động; Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động CĐ, nhất là các tổ chức CĐ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở; duy trì và đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động, qua đó thu hút ngày càng đông đảo người lao động gia nhập tổ chức CĐ, góp phần xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển…

Hà Đặng