Logo Cung Cấp
Gia Lâm chấm điểm các tuyến đường xanh - sạch - đẹp

Gia Lâm chấm điểm các tuyến đường xanh - sạch - đẹp

1 năm trước kinhtedothi.vn

Qua chấm điểm các tuyến đường cho thấy, hầu hết thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Gia Lâm đã thực hiện tốt các nội dung tiêu chí xanh - sạch - đẹp - văn minh.


Trong các ngày từ 27 - 30/12, Ban tổ chức cuộc thi xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp huyện Gia Lâm đã tổ chức chấm điểm đánh giá tại 13 xã, thị trấn đợt 1 năm 2019.

Tuyến đường nở hoa tại xã Yên Viên

Qua chấm điểm cho thấy, hầu hết các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Gia Lâm đã thực hiện tốt các nội dung tiêu chí xanh - sạch - đẹp - văn minh. Các thôn, tổ dân phố đã huy động Nhân dân trên địa bàn trồng cây xanh, duy trì việc cắt tỉa cỏ, trồng hoa tại 2 bên đường, nổi bật như tuyến đường tại thôn 3 xã Ninh Hiệp; thôn Cây Đề, xã Kim Sơn; các tuyến đường tại xã Đông Dư, Cổ Bi, Yên Thường, Yên Viên và thị trấn Yên Viên...

Tuy nhiên, một số tuyến đường tại các xã, thị trấn vẫn chưa có những điểm nổi bật trong thực hiện tiêu chí xanh - sạch - đẹp - văn minh. Có thôn, tổ dân phố vẫn chưa quan tâm đến việc vệ sinh khu vực quanh nhà văn hóa.

Nhiều tuyến đường để cỏ mọc, không cắt tỉa, không trồng hoa, cây xanh, nhiều rác thải vẫn còn tồn tại tại một số tuyến đường, đặc biệt là phế thải, vật liệu xây dựng của người dân vẫn để tràn ra đường gây mất mỹ quan...

Cổng nhà có hoa tại thị trấn Yên Viên

Cuộc thi xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp năm 2019 nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp Nhân dân về vai trò, ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự giao thông; đồng thời đẩy manh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng huyện Gia Lâm ngày càng xanh - sạch - đẹp - văn minh và hiện đại.

Nam Bắc