Logo Cung Cấp
Ngày 1-1-2020, giam giữ riêng phạm nhân đồng tính, chuyển giới

Ngày 1-1-2020, giam giữ riêng phạm nhân đồng tính, chuyển giới

1 năm trước plo.vn

Theo quy định mới những phạm nhân là người đồng tính, chuyển đổi giới tính, người chưa xác định rõ giới tính sẽ được giam giữ riêng.


Theo quy định tại Luật Thi hành án hình sự 2019 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2020), phạm nhân là người đồng tính, chuyển giới hoặc chưa xác định rõ giới tính có thể được bố trí giam giữ riêng.

Căn cứ vào tính chất của tội phạm, mức hình phạt, đặc điểm nhân thân của phạm nhân, kết quả chấp hành án, giám thị trại giam, trại tạm giam sẽ quyết định phân loại, chuyển khu giam giữ. Phạm nhân được chia thành các đội, tổ để lao động, học tập và sinh hoạt.

Ảnh minh họa

Theo luật sư Nguyễn Văn Hồng, Đoàn luật sư TP.HCM thì việc giam giữ riêng đối với người đồng tính, chuyển giới thể hiện hoặc chưa xác định được giới tính thể hiện thái độ không kỳ thị đối với người mang giới tính thứ ba.

Giam giữ chung với nhóm người khác không thể tránh được những va chạm vào những vùng nhạy cảm trong sinh hoạt hằng ngày. Cạnh đó, những phạm nhân mang giới tính thư ba này có thể bị phân biệt đối xử bởi những phạm nhân khác như xúc phạn nhân phẩm, bạo lực, đánh đập, xâm hại tình dục…

Ngoài ra pháp luật dân sự đã quy định người chuyển đổi giới tính được pháp luật bảo vệ có quyền bình đẳng như những người khác.

MINH VƯƠNG