Logo Cung Cấp
Giao ban công tác giáo dục, đào tạo trong quân đội năm 2019

Giao ban công tác giáo dục, đào tạo trong quân đội năm 2019

1 năm trước www.qdnd.vn

Chiều 30-12, Bộ Quốc phòng cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác giáo dục, đào tạo trong quân đội năm 2019. Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng chủ trì hội nghị.


Năm 2019, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, kịp thời tham mưu đề xuất Thủ trưởng hai Bộ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo trong quân đội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ các nhà trường quân đội mở mã ngành đào tạo; đổi mới, chương trình, nội dung đào tạo theo hướng sát thực tế đơn vị; chất lượng tuyển sinh đào tạo được nâng lên; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục từng bước được chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong quân đội được nâng lên; các nhà trường được tham gia sâu hơn trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thi, hội thao do hai Bộ và các địa phương tổ chức.

Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng và đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng chủ trì Hội nghị.

Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đào tạo thực hiện tốt quy định của pháp luật về công tác quân sự, quốc phòng; xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy môn giáo dục quốc phòng-an ninh; tổ chức hội thao, hội thi, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng.

Với sự phối hợp chặt chẽ, toàn diện của hai Bộ, nghị quyết của Đảng, văn bản của Nhà nước về công tác giáo dục, đào tạo, quân sự, quốc phòng và giáo dục quốc phòng-an ninh được triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng giáo dục đào tạo trong quân đội có nhiều chuyển biến tích cực, các nhà trường quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có 4 nhà trường được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua và Bằng khen.

Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế, trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ; đề xuất, kiến nghị giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa hai Bộ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo trong quân đội năm 2020 và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng khẳng định, với sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan hai Bộ, năm 2019 công tác giáo dục, đào tạo trong quân đội có sự chuyển biến tích cực, vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong quân đội, Trung tướng Ngô Minh Tiến đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Bộ Quốc phòng trong việc đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, mở mã ngành đào tạo mới; xét, đề nghị công nhận đạt chức danh, danh hiệu nhà giáo phù hợp với đặc thù quân đội; đề nghị Chính phủ cho phép Bộ Quốc phòng được vận dụng trong xét, đề nghị công nhận các nhà giáo quân đội đạt chức danh Giáo sư, Phó giáo sư phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động của lực lượng vũ trang; tiếp tục hỗ trợ về chuyên môn, học liệu, ngân sách của Đề án ngoại ngữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ trong quân đội, đảm bảo tiến độ và đạt được mục tiêu của Đề án. Cùng với đó, đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ban ngành Trung ương, địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng; nâng cao chất lượng bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng-an ninh cho các đối tượng.

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG