Logo Cung Cấp
Huyện Cẩm Mỹ vượt thu ngân sách năm 2019 hơn 54%

Huyện Cẩm Mỹ vượt thu ngân sách năm 2019 hơn 54%

1 năm trước www.baodongnai.com.vn

Sáng 30-12, Đoàn kiểm tra của Ban TVTU do đồng chí Phạm Văn Ru, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy và sở, ngành liên quan đã có buổi kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của Đảng năm 2019 tại huyện Cẩm Mỹ.


Đồng chí Phạm Văn Ru, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Báo cáo của Huyện ủy Cẩm Mỹ cho biết, năm 2019, huyện thực hiện đạt và vượt 57/59 chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển khá. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 13,64% so với cùng kỳ, đạt Nghị quyết đề ra; đặc biệt kết quả thu ngân sách vượt 54,2%; chi ngân sách đúng dự toán và đảm bảo hoạt động thường xuyên của các cơ quan đơn vị.

Cùng với đó, huyện đã thực hiện tốt công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, người nghèo, khó khăn; công tác giáo dục, văn hóa, y tế được triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng – an ninh địa phương được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả tích cực; hoàn thành công tác tuyển quân năm 2019 đạt 100% chỉ tiêu ở cả hai cấp.

Đánh giá cao kết quả đạt được của địa phương trong năm 2019, đồng chí Phạm Văn Ru, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Cẩm Mỹ rà soát và có giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, thiếu sót để thực hiện tốt hơn trong năm 2020 và cho nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng chí Phạm Văn Ru đề nghị Huyện ủy Cẩm Mỹ chú trọng công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác giám sát, đối thoại tại cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tránh xảy ra các vụ khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp. Trước mắt, Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Mỹ cần tập trung chuẩn bị chu đáo về nhân sự và nội dung văn kiện cho đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thúy Hằng