Logo Cung Cấp
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu 'dạy chữ' đi đôi với 'dạy người'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu 'dạy chữ' đi đôi với 'dạy người'

1 năm trước nld.com.vn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký văn bản chỉ thị yêu cầu Bộ GD-ĐT phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương để tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Thực hiện tốt chủ trương dạy chữ đi đôi với dạy người.


Theo chỉ thị, thời gian qua, có một số bộ phận học sinh, sinh viên chưa có ý thức học tập tốt, có biểu hiện lệch chuẩn về đạo đức và lối sống, tình trạng bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật vẫn còn diễn ra.

Nguyễn nhân chủ yếu là do công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức. Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội còn thiếu đồng bộ, chặt chẽ.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh cần quan tâm đúng mức. Ảnh: Đào Tùng

Ngoài ra, công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa sâu sát, quyết liệt. Vẫn còn một số thầy, cô giáo chưa thực sự là tấm gương về đạo đức, lối sống. Những hành vi bạo lực xuất hiện ngày càng nhiều trong đời sống xã hội, trên phim ảnh, internet, sách báo…đã tác động trực tiếp đến sự hình thành nhân cách của học sinh, sinh viên… Để khắc phục những hạn chế này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Bộ GD-ĐT, các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động giáo dục, đào tạo và trải nghiệm. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện. Các cơ sở đào tạo giáo viên chú trọng đổi mới nội dung, chương trình đào tạo giáo viên về đạo đức nhà giáo. Đổi mới phương pháp đánh giá đạo đức, khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh, sinh viên. Chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm đạo đức, lối sống…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ GD-ĐT theo dõi, đôn đốc, báo cáo định kỳ.

Nguyễn Thuận