Logo Cung Cấp
Khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền cho hơn 728.000 lượt người

Khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền cho hơn 728.000 lượt người

1 tháng trước www.baokhanhhoa.vn

Theo thống kê của Sở Y tế, năm 2020, hệ thống y tế các cấp đã thực hiện khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền cho hơn 728.000 lượt người, giảm 15,4% so với năm 2019. Trong đó, tuyến tỉnh thực hiện hơn 185.000 lượt, tuyến huyện hơn 143.700 lượt và tuyến xã gần 400.000 lượt.


Tổng số giường bệnh y học cổ truyền ở các bệnh viện tuyến tỉnh là 337/2.670 giường; 6/6 bệnh viện tuyến huyện có tổ y học cổ truyền, 2/4 phòng khám đa khoa khu vực có tổ khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn có hoạt động khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, trong đó 125 trạm y tế có vườn thuốc nam.

Điều trị bệnh trĩ bằng phương pháp y học cổ truyền tại Khoa Đông y, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Riêng Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh đã thực hiện nhiều kỹ thuật mới trong điều trị không dùng thuốc như: Điện châm, laser châm, laser nội mạch và các dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng khác; tỷ lệ sử dụng thuốc trong đợt điều trị chiếm khoảng 11%. Bệnh viện đã hoàn thành chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tại huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa.

Cát Đan