Logo Cung Cấp
Hà Nội mở mới 4 tuyến xe buýt trong tháng 2

Hà Nội mở mới 4 tuyến xe buýt trong tháng 2

1 tháng trước www.tienphong.vn

Nằm trong kế hoạch vận hành mưới tuyến buýt trong năm 2021, ngày 22/1 Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, đầu tháng 2 Transerco sẽ đưa vào vận hành, khai thác 4 tuyến buýt mới.


Hà Nội sẽ có thêm 4 tuyến buýt mới từ 1/2

Cụ thể, 4 tuyến buýt này bao gồm: tuyến số 66, 67, 115, 116. Theo kế hoạch vận hành của Transerco, bắt đầu từ ngày 1/2/2021, 4 tuyến buýt này sẽ được đưa vào khai thác, phục vụ nhân dân.
Các tuyến buýt có lộ trình cụ thể: Tuyến số 66: Bến xe Yên Nghĩa – Phùng; cự ly tuyến: 27,35 km, tần suất: 90 lượt/ngày, thời gian hoạt động từ 05h00 – 20h30, đơn vị vận hành: Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT Hà Nội;

Tuyến số 67: Phùng – Bến xe Sơn Tây, cự ly tuyến: 27,05 km, thời gian hoạt động 05h00 - 21h00, đơn vị vận hành: Xí nghiệp xe buýt 10-10; Tuyến số 115: Thị trấn Vân Đình – Xuân Mai, cự ly tuyến: 38,20 km, giờ hoạt động 05h30 – 20h30, đơn vị vận hành: Trung tâm Tân Đạt;

Tuyến buýt mới số 115 sẽ vận hành từ 1/2.

Tuyến số 116: Yên Trung ( Thạch Thất) – Khu công nghiệp Phú Nghĩa, cự ly tuyến: 36,50 km, thời gian hoạt động từ 05h00 – 20h00, đơn vị vận hành: Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT Hà Nội.

Anh Trọng