Logo Cung Cấp
Khai báo y tế về kiểm dịch không trung thực sẽ bị xử phạt ra sao?

Khai báo y tế về kiểm dịch không trung thực sẽ bị xử phạt ra sao?

1 tháng trước baodansinh.vn

Người biết bản thân mắc bệnh truyền nhiễm nhưng không khai báo hoặc khai báo không trung thực dẫn đến lây lan dịch bệnh cho người khác có thể bị xử lý hình sự.


TRẦN HUYỀN