Logo Cung Cấp
Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng

Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng

1 tháng trước congly.vn

Chiều 22/1, tại Hà Nội, Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và ký kết giao ước thi đua.


Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Khối trưởng Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương, chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đại diện các Bộ, ngành trong Khối thi đua Nội chính Trung ương, lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, đặc biệt là công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt…

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nêu rõ, năm 2020 lãnh đạo các bộ, ngành Khối thi đua Nội chính Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, có những định hướng, đưa ra các chủ trương chiến lược để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Kịp thời ứng phó hiệu quả với tình hình thực tế và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng bám sát nhiệm vụ chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả tốt. Phong trào thi đua được tổ chức sôi nổi, đa dạng về hình thức, phong phú về phương pháp, có nhiều cải tiến, đổi mới, sáng tạo, tạo hiệu ứng, thu hút đông đảo CBCS, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng tham gia, trở thành động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, điểm sáng nhất phong trào thi đua năm 2020 của các bộ, ngành là tổ chức thành công, ý nghĩa, ấn tượng Đại hội Thi đua yêu nước, nổi bật nhất là: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và TANDTC. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện hàng trăm gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay, mang lại hiệu quả, đặc biệt là những tấm gương đã anh dũng hi sinh trong khi thi hành nhiệm vụ của chiến sĩ Công an, Quân đội.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận những kết quả của các đơn vị trong Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ươngđã đạt được trong năm 2020. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng các bộ, ngành với quyết tâm càng khó thì càng phải thi đua đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, phối hợp hiệp đồng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần quan trọng xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, tận tâm, tận lực phục vụ Nhân dân.

Tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”.

Theo đó, năm 2021, các bộ, ngành trong Khối tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các bộ, ngành nhiệm kỳ 2020-2025. Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, phát động phong trào thi đua thường xuyên, kết hợp với thi đua theo đợt, theo chuyên đề; chú trọng tập trung đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú đa dạng, nội dung thiết thực, hướng vào việc giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn, vướng mắc, những tồn tại hạn chế của từng bộ, ngành trong Khối.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” cũng như phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Chú trọng làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhận rộng, biểu dương, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình mới. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng.

Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình mới, hiệu quả, điển hình tiên tiến thực sự tiêu biểu, xuất sắc, có sức lan tỏa; phát huy tốt vai trò của điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Kịp thời động viên các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Tin cùng danh mục