Logo Cung Cấp
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Tết nguyên lãnh đạo QH, đại biểu QH chuyên trách

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Tết nguyên lãnh đạo QH, đại biểu QH chuyên trách

1 tháng trước nhandan.com.vn

Chiều 22-1, tại Nhà Quốc hội (QH), dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ QH tổ chức gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo QH, các cơ quan của QH, Ủy ban Thường vụ QH; đại biểu QH chuyên trách các khóa và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng QH đã nghỉ hưu. Tham dự có nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng; Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu.


Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao bức trướng mừng thọ 75 tuổi tặng nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)

Chiều 22-1, tại Nhà Quốc hội (QH), dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ QH tổ chức gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo QH, các cơ quan của QH, Ủy ban Thường vụ QH; đại biểu QH chuyên trách các khóa và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng QH đã nghỉ hưu. Tham dự có nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng; Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu.

Trong không khí chuẩn bị đón Xuân Tân Sửu, chuẩn bị khai mạc Đại hội XIII của Đảng và kỷ niệm 75 năm QH Việt Nam, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng gặp mặt và chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo QH, các cơ quan của QH, Ủy ban Thường vụ QH; đại biểu QH chuyên trách; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng QH đã nghỉ hưu.

Nhấn mạnh những kết quả nổi bật của đất nước trong năm 2020, Chủ tịch QH nêu rõ, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những tác động tiêu cực từ dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, hạn hán, suy thoái kinh tế toàn cầu... nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng; sự quản lý, điều hành kịp thời, linh hoạt, hiệu quả của Nhà nước; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn hệ thống chính trị; sự đồng lòng, đồng sức của nhân dân và toàn xã hội đã tạo nên sức mạnh, đưa nước ta vững vàng vượt qua khó khăn, kiểm soát được dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, khẳng định uy tín, vai trò, vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng nâng cao…

Theo Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, thời gian qua, QH, các cơ quan của QH và các cơ quan tham mưu, giúp việc có nhiều đổi mới, linh hoạt, cải tiến cách thức làm việc. QH đã có bốn kỳ họp không sử dụng tài liệu giấy; đặc biệt, QH tổ chức thành công hai kỳ họp (kỳ họp thứ chín và kỳ họp thứ 10) theo hình thức trực tuyến kết hợp họp tập trung và chia thành hai đợt, điều đó cho thấy sự chủ động, kịp thời thích ứng điều kiện, hoàn cảnh và yêu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, hoạt động lập pháp của QH tiếp tục được chú trọng. Các luật, pháp lệnh, nghị quyết được QH, Ủy ban Thường vụ QH thông qua tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về tổ chức bộ máy nhà nước; quyền con người, quyền công dân; giữ vững quốc phòng - anh ninh và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước... Mặt khác, hoạt động giám sát tiếp tục được đẩy mạnh, tạo ra những chuyển biến tích cực trong quản lý của Nhà nước cũng như trong đời sống xã hội. Các nội dung được QH, các cơ quan của QH giám sát đều là những vấn đề bức xúc của cuộc sống, được cử tri và dư luận xã hội quan tâm, đại biểu QH nhiều lần phát biểu tại nghị trường.

Kết quả đáng ghi nhận khác là QH đã kịp thời xem xét, quyết định nhiều nội dung thiết thực, có tầm quan trọng và ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước như: Bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra... Trong đó, lần đầu tiên trong 75 năm qua, QH thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đây là quyết sách đặc biệt quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch QH cũng nhấn mạnh kết quả rất tốt đẹp trong hoạt động đối ngoại của QH được triển khai hiệu quả với các phương thức, cách làm sáng tạo. Lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động, AIPA được tổ chức rất thành công bằng hình thức trực tuyến với sự tham dự đầy đủ của tất cả các nước thành viên và quan sát viên. Ngoài ra, bộ máy tham mưu, giúp việc QH, các cơ quan của QH không ngừng được đổi mới để phục vụ các hoạt động của QH, Ủy ban Thường vụ QH đạt kết quả cao nhất.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, những thành công của QH trong năm qua có được là nhờ sự quyết tâm, đồng lòng, đoàn kết, luôn đổi mới của QH, các cơ quan của QH, các Đoàn đại biểu QH, các vị đại biểu QH và bộ máy giúp việc; là sự đóng góp to lớn cả về sức lực, trí tuệ và tâm huyết của các thế hệ đại biểu QH đi trước bằng những kinh nghiệm từ lý luận đến thực tiễn. Các đồng chí dù ở cương vị nào cũng luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm quý báu đối với hoạt động của QH, các cơ quan của QH và các cơ quan tham mưu, giúp việc. Thay mặt Ủy ban Thường vụ QH, các cơ quan của QH và bộ máy tham mưu, giúp việc của QH, Chủ tịch QH trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo QH, các cơ quan của QH, Ủy ban Thường vụ QH, đại biểu QH chuyên trách; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng QH đã nghỉ hưu.

Nhân dịp này, Ủy ban Thường vụ QH tổ chức mừng thọ các đồng chí nguyên lãnh đạo QH, các cơ quan của QH, Ủy ban Thường vụ QH; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng QH đã nghỉ hưu.

PV