Logo Cung Cấp
Trình quốc thư

Trình quốc thư

1 tháng trước nhandan.com.vn

Sáng 22-1, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp nhận Quốc thư của các Đại sứ nhận công tác tại Việt Nam: Đại sứ Tây Ban Nha M.Di-men-nét, Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo I-ran A.Na-gia-ri, Đại sứ Phi-li-pin M.Môn-ti-lê-grê.


Sáng 22-1, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp nhận Quốc thư của các Đại sứ nhận công tác tại Việt Nam: Đại sứ Tây Ban Nha M.Di-men-nét, Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo I-ran A.Na-gia-ri, Đại sứ Phi-li-pin M.Môn-ti-lê-grê.

Ngay sau lễ trình Quốc thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các Đại sứ.