Logo Cung Cấp
Nhân rộng diện tích trồng lúa ứng dụng công nghệ cao

Nhân rộng diện tích trồng lúa ứng dụng công nghệ cao

1 tháng trước nhandan.com.vn

Qua triển khai đề án 'Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020', tỉnh Long An có gần 21.500 ha lúa ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, đạt 107,3% so với kế hoạch. Theo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh, đề án mang lại nhiều hiệu quả thiết thực như: lượng giống gieo sạ bình quân sử dụng 80 đến 100 kg/ha, giảm từ 20 đến 50 kg/ha; nông dân thấy được lợi ích của việc sử dụng giống xác nhận. Việc ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất như: san phẳng mặt ruộng bằng công nghệ laser, cơ giới hóa trong khâu gieo, cấy, bón phân, phun thuốc; 100% diện tích thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp cũng làm giảm mức tổn thất sau thu hoạch, tăng thêm thu nhập cho người trồng lúa. Trong đó, việc ứng dụng quy trình canh tác lúa theo VietGAP, theo hướng hữu cơ được nông dân thực hiện ngày càng nhiều. Đến nay, toàn tỉnh đã có 370 ha được chứng nhận sản xuất VietGAP, 150 ha sản xuất theo hướng hữu cơ.


Qua triển khai đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020”, tỉnh Long An có gần 21.500 ha lúa ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, đạt 107,3% so với kế hoạch. Theo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh, đề án mang lại nhiều hiệu quả thiết thực như: lượng giống gieo sạ bình quân sử dụng 80 đến 100 kg/ha, giảm từ 20 đến 50 kg/ha; nông dân thấy được lợi ích của việc sử dụng giống xác nhận. Việc ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất như: san phẳng mặt ruộng bằng công nghệ laser, cơ giới hóa trong khâu gieo, cấy, bón phân, phun thuốc; 100% diện tích thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp cũng làm giảm mức tổn thất sau thu hoạch, tăng thêm thu nhập cho người trồng lúa. Trong đó, việc ứng dụng quy trình canh tác lúa theo VietGAP, theo hướng hữu cơ được nông dân thực hiện ngày càng nhiều. Đến nay, toàn tỉnh đã có 370 ha được chứng nhận sản xuất VietGAP, 150 ha sản xuất theo hướng hữu cơ.

Từ những lợi ích nêu trên, có thể thấy hướng sản xuất theo công nghệ cao, có chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt rất phù hợp thực tế phát triển nông nghiệp hiện nay. Đây cũng là tiền đề để xây dựng thương hiệu cho hạt gạo Việt Nam. Tuy nhiên, tại địa phương, số hộ dân tham gia chưa nhiều do còn tâm lý e ngại áp dụng những phương thức sản xuất mới; chưa nhận thức rõ việc chuyển đổi không những chỉ phục vụ cho hiệu quả sản xuất mà còn có tác dụng bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, các ngành chức năng địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con thay đổi tư duy sản xuất. Theo đó, có các biện pháp khuyến khích bà con tham gia vào việc ứng dụng các quy trình sản xuất sạch theo hướng hữu cơ; đồng thời hỗ trợ thực hiện việc liên kết tiêu thụ theo hợp đồng với doanh nghiệp để tránh trường hợp lúa sản xuất theo quy trình kỹ thuật cao nhưng giá bán lại chỉ ngang bằng so với sản xuất thông thường. Có như thế, chắc chắn sẽ thu hút được đông đảo nông dân tham gia vào việc chuyển đổi sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, từ đó tạo ra sản phẩm sạch, ngon, an toàn.

HẢI ANH