Logo Cung Cấp
Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính thực hiện đến hết ngày 31-3

Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính thực hiện đến hết ngày 31-3

1 tháng trước www.qdnd.vn

Bộ Quốc phòng (BQP) vừa có Công điện số 479, do Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng BQP, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế (ĐTKT) và Điều tra cơ sở hành chính (CSHC) năm 2021 của BQP (gọi là Tổng điều tra) ký phát lệnh thực hiện Tổng điều tra bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 1-3-2021.


Theo đó, Ban chỉ đạo Tổng điều tra BQP yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân thực hiện Tổng điều tra bảo đảm đúng, đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót, bảo mật thông tin và an toàn tuyệt đối theo phương án và hướng dẫn thực hiện Tổng điều tra của Ban chỉ đạo Tổng điều tra BQP và kết thúc chậm nhất vào ngày 31-3-2021. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp báo cáo về Ban chỉ đạo Tổng điều tra BQP để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Cuộc Tổng ĐTKT và Điều tra CSHC năm 2021 theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27-2-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 17-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng năm 2021 của đất nước; giúp Đảng, Nhà nước có được bức tranh tổng thể về kinh tế-xã hội; từ đó định vị được từng lĩnh vực trong quá trình phát triển; rào cản, thách thức cần phải vượt qua; tiềm năng, lợi thế cần khai thác... để từ đó hoạch định và đưa ra những quyết sách, chỉ đạo, điều hành đúng đắn, phù hợp, giúp quân đội, đất nước ngày càng phát triển.

HOÀNG GIA

Tin cùng danh mục