Logo Cung Cấp
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng trường mầm non và chợ tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng trường mầm non và chợ tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

1 tháng trước www.baodongnai.com.vn

UBND tỉnh vừa có quyết đinh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) dự án thành phần xây dựng các công trình hạ tầng xã hội khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn thuộc dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.


Hiện nay, tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đã có 3 công trình hạ tầng xã hội gồm 2 trường mầm non và trụ sở UBND xã được khởi công xây dựng

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) dự án thành phần xây dựng các công trình hạ tầng xã hội đối với hạng mục xây dựng trường mầm non và chợ tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

UBND tỉnh cũng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định. Đồng thời, căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ ràng, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

Hai hạng mục xây dựng trường mầm non và chợ tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có tổng vốn đầu tư hơn 44 tỷ đồng. Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã tổ chức khởi công xây dựng 2 trường mầm non và trụ sở UBND xã tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Lê Văn