Logo Cung Cấp
Kinh doanh có trách nhiệm, tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới

Kinh doanh có trách nhiệm, tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới

1 tháng trước www.baokhanhhoa.vn

Đó là nội dung trong kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam 2021 (15-3) vừa được Sở Công Thương ban hành.


Đó là nội dung trong kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam 2021 (15-3) vừa được Sở Công Thương ban hành.

Theo đó, Sở Công Thương thực hiện tuyên truyền trực quan tại một số địa điểm trên địa bàn TP. Nha Trang, thời gian từ ngày 8 đến 20-3; tổ chức hội nghị tuyên truyền ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021. Đồng thời, sở có những hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ người tiêu dùng như: Thực hiện công tác giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng có liên quan đến lĩnh vực Công Thương; tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm soát chặt chẽ về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ của của ngành.

MINH HỒNG