Logo Cung Cấp
Thốt Nốt tích cực triển khai, chuẩn bị cho công tác bầu cử

Thốt Nốt tích cực triển khai, chuẩn bị cho công tác bầu cử

1 tháng trước baocantho.com.vn

Đến thời điểm hiện nay, quận Thốt Nốt đã hiệp thương lần thứ nhất, đang tiếp tục triển khai các nhiệm vụ công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các cấp, các ngành, đoàn thể quận quyết tâm để cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra thành công tốt đẹp.


Ủy ban MTTQVN quận Thốt Nốt tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận.

Bà Trần Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) quận Thốt Nốt, cho biết: Ngay sau khi được quán triệt các văn bản hướng dẫn của Trung ương và thành phố, quận đã tổ chức các hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho cán bộ chủ chốt các cấp. Quận thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử quận, UBBC quận và các tiểu ban, tổ giúp việc trực thuộc; ban hành công văn triển khai kế hoạch của UBBC thành phố đến các đơn vị có liên quan và các phường. Trong đó, thông báo cụ thể các mốc thời gian về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp để có sự chỉ đạo đảm bảo thực hiện theo đúng luật định.

Trước Tết Nguyên đán năm 2021, Ủy ban MTTQVN quận Thốt Nốt đã hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người của các cơ quan, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã thống nhất số lượng đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 là 33 đại biểu. Số lượng người ứng cử đại biểu HĐND quận sau hiệp thương lần thứ nhất là 72 người. Trong đó, khối Đảng có 6 người, các tổ chức chính trị - xã hội có 9 người, khối hành chính nhà nước có 21 người, đơn vị sự nghiệp có 6 người, hành chính cấp dưới có 18 người, cơ quan khác có 6 người, tôn giáo có 2 người, tổ chức kinh tế có 2 người và tự ứng cử dự kiến có 2 người. Có 27 nữ, trẻ (dưới 40 tuổi) là 15 người, 16 người tái cử, 10 người ngoài Đảng. Hội nghị cũng xem xét các chỉ tiêu về đại biểu nữ, đại biểu người ngoài Đảng trong quá trình giới thiệu đại biểu ứng cử; đồng thời chú trọng đảm bảo, nâng cao chất lượng đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ mới.

Sau hội nghị hiệp thương, Thường trực HĐND quận đã điều chỉnh dự kiến cơ cấu thành phần, phân bổ số lượng giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận, Ủy ban MTTQVN quận thông báo đến các cơ quan, đơn vị để tổ chức giới thiệu người ứng cử. UBBC quận đã ra Nghị quyết ấn định 8 đơn vị bầu cử 33 đại biểu HĐND quận, trong đó có 2 đơn vị bầu mỗi đơn vị 3 đại biểu, 3 đơn vị bầu mỗi đơn vị 4 đại biểu và 3 đơn vị bầu mỗi đơn vị 5 đại biểu.

Theo chỉ đạo của quận, tất cả 9 phường trong quận triển khai công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng hướng dẫn và tiến độ. Tại phường Trung Kiên, ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC phường, cho biết: Ủy ban MTTQVN phường đã tổ chức hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người của các cơ quan, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026, với số lượng 49 người. Ủy ban MTTQVN phường thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức họp lấy ý kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị đã lựa chọn và giới thiệu người ứng cử đảm bảo tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, uy tín, sức khỏe. UBBC phường đã họp bàn với Thường trực HĐND và UBND phường thống nhất dự kiến thành lập 6 ban bầu cử, 16 tổ bầu cử.

Theo ông Nguyễn Quốc Hưng, UBBC phường cũng đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên tuyền về cuộc bầu cử; xây dựng kế hoạch bảo đảm giữ vững an ninh trật tự, dự trù kinh phí, bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh trước trong và sau bầu cử; tiến hành rà soát lập danh sách được 17.987 cử tri. Đồng thời, đã phát động đợt thi đua bầu cử, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử, hướng tới cuộc vận động chính trị rộng khắp trong nhân dân, thực hiện đúng tinh thần lựa chọn những người có phẩm chất đạo đức, có trình độ năng lực làm đại biểu dân cử.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Tin cùng danh mục
H.Nhơn Trạch: Tổ chức tuyên truyền bầu cử H.Nhơn Trạch: Tổ chức tuyên truyền bầu cử

55 phút trước www.baodongnai.com.vn