Logo Cung Cấp
Techcombank tăng trưởng mạnh nhưng nợ cũng tăng cao

Techcombank tăng trưởng mạnh nhưng nợ cũng tăng cao

10 tháng trước thoidai.com.vn

Báo cáo tài chính quý III của Techcombank cho thấy đà tăng trưởng khá tốt của doanh nghiệp này tuy nhiên nợ phải trả cũng tiếp tục tăng hơn 4.000 tỷ đồng.


Techcombank tăng lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng từ đầu năm đến nay.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III mới công bố của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (mã chứng khoán TCB) cho biết ngân hàng ghi nhận lãi trước thuế 8.860 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Riêng quý III, ngân hàng có lãi trước thuế 3.198 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của ngân hàng tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý III/2019 tăng trên 523 tỉ đồng (25,4%) so với cùng kỳ năm 2018.

Đến cuối tháng 9, tổng dư nợ cho vay khách hàng của Techcombank đã đạt trên 202.462 tỷ đồng, tăng 28,5% so với đầu năm. Đây là mức tăng kỷ lục trong số các ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh.

Tăng trưởng tín dụng đến cuối quý III của ngân hàng này cũng đạt 12,5%, trong khi mức tăng tín dụng nhà băng này được phê duyệt cho cả năm nay là 17%.

Bảng cân đối kế toán hợp nhất quý III của TCB

Một thông tin đáng chú ý về hoạt động kinh doanh của TCB là tổng tài sản của doanh nghiệp đã tăng gần 7.000 tỷ đồng lên mức hơn 367.538 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ phải trả của TCB cũng tăng thêm hơn 4.000 tỷ đồng so với quý II lên mức hơn 308.597 tỷ đồng. Trong đó, chiếm phần lớn về dư nợ vẫn là tiền gửi của khách hàng với hơn 218.000 tỷ đồng, tiền gửi của các tổ chức tín dụng ở mức gần 60.000 tỷ đồng. Ngoài ra, TCB vẫn đang còn hơn 19.000 tỷ đồng chưa phân phối.

Báo cáo của Techcombank được gửi tới Ủy ban Chứng khoán nhà nước (SSC) giải trình nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của ngân hàng tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý III/2019 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 cùng thay đổi trên 10% so với cùng kỳ năm 2018 là do ngân hàng tăng quy mô hoạt động, tăng thu nhập lãi, tăng thu nhập từ hoạt động mua bán đầu tư chứng khoán và kiểm soát tốt chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Lợi nhuận của ngân hàng Techcombank.

Theo giải trình của Techcombank, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của ngân hàng tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý III/2019 tăng trên 523 tỉ đồng (25,4%) so với cùng kỳ năm 2018. “Nguyên nhân chủ yếu là do thu nhập lãi thuần tăng 505.161 triệu đồng (16,2%), tăng thu nhập từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư thêm 485.091 triệu đồng” - Techcombank lý giải.

Trước đó, một số chuyên gia cho rằng việc mở rộng cho vay khách hàng và giảm tỷ lệ trích lập dự phòng là hai nguyên nhân chính mang lại lợi nhuận cho TCB trong 9 tháng đầu năm nay.

Ngoài ra, cho vay khách hàng tăng mạnh là nguyên nhân trực tiếp khiến khoản thu nhập lãi thuần (tiền thu được từ lãi cho vay trừ lãi đi vay) ngân hàng tăng gần 24% so với cùng kỳ, đạt trên 10.105 tỷ. Thu nhập ngoài lãi, bao gồm các khoản thu nhập bất thường và thu hồi nợ tăng 9% so với cùng kỳ, chiếm 30% tổng doanh thu.

Theo quy định tại Thông tư 155/2015 của Bộ Tài chính, tổ chức niêm yết và các công ty đại chúng quy mô lớn phải giải trình nguyên nhân khi lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước.