Logo Cung Cấp
Nâng cao vai trò của báo chí với chính sách bảo hiểm

Nâng cao vai trò của báo chí với chính sách bảo hiểm

9 tháng trước cand.com.vn

Học viên tham dự hội nghị tập huấn đã được các chuyên gia truyền đạt những kiến thức cơ bản của pháp luật về BHXH, BHYT và BHTN.


Ngày 26-11, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị Tập huấn báo chí truyền thông về chính sách pháp luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) và Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho gần 100 phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí tỉnh, thành phía Nam.

Học viên tham dự hội nghị tập huấn đã được các chuyên gia truyền đạt những kiến thức cơ bản của pháp luật về BHXH, BHYT và BHTN. Cách đưa tin, viết bài tuyên truyền về pháp luật bảo hiểm để bạn đọc tiếp nhận có hiệu quả, nâng cao nhận thức, vai trò của các loại bảo hiểm đối với cuộc sống và an sinh xã hội.

Gần 100 phóng viên, biên tập viên tham gia tập huấn báo chí với chính sách bảo hiểm

Nâng cao trọng trách của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm. Biểu dương gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Kịp thời phê phán, lên án những hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật về chính sách bảo hiểm...

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các phóng viên, biên tập viên đã được giới thiệu về Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết của Chính phủ về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, đồng thời dành thời gian để thảo luận, trao đổi một số thông tin liên quan đến cơ chế, chính sách về bảo hiểm các loại.

Khắc Lịch