Logo Cung Cấp
Tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 1 mới từ tháng 3-2020

Tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 1 mới từ tháng 3-2020

9 tháng trước cadn.com.vn

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông mới được phê duyệt, các sở GD&ĐT cùng Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục sẽ tập huấn sử dụng SGK chương trình giáo dục phổ thông lớp 1 mới cho giáo viên.


Sau khi Bộ GD&ĐT công bố danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông mới được phê duyệt, các sở GD&ĐT cùng Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục sẽ tập huấn sử dụng SGK chương trình giáo dục phổ thông lớp 1 mới cho giáo viên.

Trước câu hỏi hầu hết SGK của NXB Giáo dục, SGK chương trình mới có phá bỏ độc quyền, ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT - hiện có nhiều bộ sách lớp 1 đến từ nhiều nhóm tác giả và nhiều nhà khoa học khác nhau. Điều này thể hiện sự đa dạng của SGK và tác giả. Ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ phó Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT - cho hay phần lớn số sách được công nhận thuộc NXB Giáo dục là điều dễ hiểu. NXB Giáo dục có tới 4.000 người tập trung các công việc liên quan làm sách giáo dục.

Việc lựa chọn SGK của địa phương, ông Thái Văn Tài cho biết, luật không quy định chọn SGK theo cả bộ hay từng môn. Lựa chọn SGK có chất lượng nhất là dựa trên tính phù hợp của từng bộ môn đối với địa phương. Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, UBND cấp tỉnh quyết định việc chọn sách giáo khoa theo quy định của Bộ trưởng GD&ĐT. Thông tư không quy định cứng UBND tỉnh phải chọn tất cả SGK của các môn học cùng một bộ hay chỉ được chọn một bộ sách cho địa phương.

Trước tháng 3-2020, địa phương phải thành lập hội đồng và công bố kết quả lựa chọn SGK trong danh mục SGK được Bộ GD&ĐT ký thông qua ngày 21-11. Từ tháng 3 đến tháng 5-2020, các sở GD&ĐT phối hợp NXB tổ chức tập huấn sử dụng SGK cho các giáo viên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1. Từ tháng 3 đến tháng 8-2020, các nhà trường tập huấn, nhà xuất bản triển khai chương trình in ấn và xuất bản. Các bộ sách sẽ được sử dụng từ năm học 2020-2021.

T.N