Logo Cung Cấp
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Mặt trận năm 2021

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Mặt trận năm 2021

1 tháng trước www.baokhanhhoa.vn

Sáng 2-3, ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Mặt trận năm 2021. Tại đầu cầu Khánh Hòa, ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu Khánh Hòa.

Tại hội nghị, ông Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai một số nội dung trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021 gồm: Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời gian tới, Mặt trận các cấp cần tập trung tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong hệ thống Mặt trận; tuyên truyền tiến trình và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công tác giám sát và phản biện xã hội cần sát với thực tiễn, thực tế, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của người dân; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh, xã hội, chăm lo cho người nghèo…

KHÁNH HÀ

Tin cùng danh mục