Logo Cung Cấp
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định được giới thiệu tái cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định được giới thiệu tái cử đại biểu Quốc hội khóa XV

1 tháng trước www.baokhanhhoa.vn

Chiều 2-3, Văn phòng Tỉnh ủy và Công đoàn cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến quy định về tiêu chuẩn của ĐBQH, HĐND và những trường hợp không được ứng cử quy định tại Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Hội nghị cũng đã thông qua danh sách dự kiến giới thiệu và tiểu sử người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để lấy ý kiến cử tri. Trong đó, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh được dự kiến giới thiệu để tái cử ĐBQH khóa XV; các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Lê Quang Trinh - Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu là cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Khắc Định tái cử ĐBQH khóa XV; giới thiệu các ông: Nguyễn Khắc Toàn, Lê Quang Trinh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đình Lâm

Tin cùng danh mục