Logo Cung Cấp
Biển báo giao thông bị lộn ngược

Biển báo giao thông bị lộn ngược

1 tháng trước www.baokhanhhoa.vn

Hiện nay, đoạn ngã ba đường Trần Khát Chân - Thân Nhân Trung, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang có biển báo lối người đi bộ qua đường bị lộn ngược; còn trên đường 28, đoạn giao cắt với đường F1, Khu đô thị Phước Long A có biển báo giao nhau với đường không ưu tiên cũng bị lộn ngược.


Hiện nay, đoạn ngã ba đường Trần Khát Chân - Thân Nhân Trung, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang có biển báo lối người đi bộ qua đường bị lộn ngược; còn trên đường 28, đoạn giao cắt với đường F1, Khu đô thị Phước Long A có biển báo giao nhau với đường không ưu tiên cũng bị lộn ngược (ảnh). Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, lắp đặt lại các biển báo giao thông trên cho đúng.

Thúy Hường