Logo Cung Cấp
Cam Ranh: Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Cam Ranh: Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

1 tháng trước www.baokhanhhoa.vn

UBND thành phố Cam Ranh vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025.


UBND TP. Cam Ranh vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể, thành phố hỗ trợ thành lập mới 2 hợp tác xã với kinh phí 30 triệu đồng/hợp tác xã; sẽ tổ chức 5 lớp nâng cao năng lực, nhận thức cho cán bộ, công chức, hợp tác xã, người dân với kinh phí 5 triệu đồng/lớp học (50 người/lớp). Mỗi năm, thành phố sẽ hỗ trợ 1 gian hàng triển lãm giới thiệu sản phẩm (dự kiến là Hợp tác xã trồng táo Cam Thành Nam) với kinh phí 20 triệu đồng/năm.

Về hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm, đến năm 2022, thành phố sẽ nâng cấp và phát triển lồng bè nuôi trồng hải sản tập trung của hợp tác xã nông nghiệp trên biển cho Hợp tác xã nuôi tôm hùm lồng Tàu Bể (xã Cam Lập) với kinh phí 500 triệu đồng. Đến năm 2023, sẽ xây dựng nhà kho, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế, chế biến và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng thành viên Hợp tác xã trồng táo Cam Thành Nam với kinh phí 500 triệu đồng.

V.K