Logo Cung Cấp
Đề nghị quản lý chặt chẽ tình trạng học sinh mang điện thoại di động vào trường học

Đề nghị quản lý chặt chẽ tình trạng học sinh mang điện thoại di động vào trường học

1 tháng trước baocantho.com.vn

Cử tri thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn tình trạng học sinh mang điện thoại di động vào trường, lớp học. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:


Điều 37 của Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, ngày 15-9-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đã quy định các hành vi học sinh không được làm. Trong đó, có hành vi “sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép”.

Thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo quán triệt đến ban giám hiệu các trường và các giáo viên việc theo dõi, giám sát chặt chẽ để học sinh không vi phạm quy định hành vi không được làm nêu trên. Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo và yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo quan tâm hơn nữa công tác quản lý, giáo dục, nhắc nhở học sinh trong việc sử dụng điện thoại trong nhà trường đảm bảo đúng theo quy định.

Tin cùng danh mục