Logo Cung Cấp
Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cơ chế thu hút thêm doanh nghiệp khoa học công nghệ

Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cơ chế thu hút thêm doanh nghiệp khoa học công nghệ

1 tháng trước hanoimoi.com.vn

UBND thành phố Hồ Chí Minh thông tin, các khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng quy định chung: Doanh nghiệp khoa học và công nghệ phải có doanh thu của sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu, mới được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.


Đối với doanh nghiệp công nghệ cao, phải hoạt động ít nhất 3 năm để có thể đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi. Những quy định này khiến nhiều doanh nghiệp khoa học và công nghệ khó được hưởng ưu đãi.

UBND thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cấp thẩm quyền hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung Điều 18 Luật Công nghệ cao theo hướng không cần phải đáp ứng điều kiện 3 năm liền cho hoạt động nghiên cứu, phát triển; giảm mức doanh thu bình quân... để doanh nghiệp có thể đáp ứng điều kiện được hưởng ưu đãi theo quy định.

Ngoài ra, UBND thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ có chính sách ưu đãi đầu tư trong việc thành lập các khu công nghiệp điện tử tập trung, để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực này.

Nam Trung