Logo Cung Cấp
Xuất khẩu hàng hóa 02 tháng đầu năm 2021 đạt 48,55 tỷ USD

Xuất khẩu hàng hóa 02 tháng đầu năm 2021 đạt 48,55 tỷ USD

1 tháng trước tapchitaichinh.vn

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính chung 2 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 48,55 tỷ USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước.


T. Anh