Logo Cung Cấp
Bắc Giang hướng dẫn thực hiện quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke

Bắc Giang hướng dẫn thực hiện quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke

9 tháng trước toquoc.vn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang đã có văn bản số 1426/HD-SVHTTDL hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.


Ảnh minh họa/doisongphapluat.com

Theo đó, điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật; Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ. Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật; Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Phòng vũ trường phải có diện tích sử dụng từ 80m2 trở lên, không kể công trình phụ. Đồng thời không được đặt chốt cửa bên trong phòng vũ trường hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ). Địa điểm kinh doanh phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa từ 200m trở lên.

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường chỉ sử dụng các bài hát được phép phổ biến, lưu hành. Chấp hành pháp luật lao động với người lao động theo quy định của pháp luật. Cung cấp trang phục, biển tên cho người lao động.

Bảo đảm đủ điều kiện cách âm và âm thanh thoát ra ngoài phòng hát hoặc phòng vũ trường phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Tuân thủ quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu. Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; bản quyền tác giả; hợp đồng lao động; an toàn lao động; bảo hiểm; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ karaoke phải bảo đảm hình ảnh phù hợp lời bài hát thể hiện trên màn hình và văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam; không được hoạt động từ 0 giờ sáng đến 08 giờ sáng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường. Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh gửi hồ sơ xin cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn; đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn được biết và thực hiện đúng quy định./.

Anh Vũ