Logo Cung Cấp
Các trường phải hoàn tất việc lựa chọn sách giáo khoa trước ngày 12-3

Các trường phải hoàn tất việc lựa chọn sách giáo khoa trước ngày 12-3

1 tháng trước www.baodongnai.com.vn


(ĐN) - Hiện nay, các trường tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh đang trong quá trình thực hiện công tác lựa chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 1, lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022.

Theo đó, việc lựa chọn SGK phải thực hiện đúng quy trình theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT: các tổ chuyên môn họp, bỏ phiếu kín sau đó đến cấp trường. Phòng GD-ĐT tổng hợp, báo cáo danh mục SGK lớp 1, lớp 2, lớp 6 được các trường đề xuất, sắp xếp theo thứ tự SGK được lựa chọn nhiều nhất đến SGK được lựa chọn ít nhất và gửi về Sở GD-ĐT trước ngày 12-3.

Trong biên bản về việc chọn SGK, các trường, phòng GD-ĐT phải tổng hợp được những ưu điểm, hạn chế của các bộ sách được chọn. Đồng thời, đưa ra kiến nghị, đề xuất riêng.

Hải An