Logo Cung Cấp
Tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' năm 2021

Tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' năm 2021

1 tháng trước www.baokhanhhoa.vn

Chiều 5-3, tại Khánh Vĩnh, Khối Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua


Chiều 5-3, tại Khánh Vĩnh, Khối Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2021, các đơn vị thi đua trong Khối tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai kịp thời các mặt công tác nhằm nâng cao chất lượng từng lĩnh vực; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng; công tác tổ chức cán bộ, không để xảy ra vi phạm kỷ luật; nâng cao chất lượng công tác hồ sơ nghiệp vụ; tăng cường công tác thanh, kiểm tra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Quan tâm xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Tại hội nghị, khối thi đua công an các huyện, thị xã, thành phố đã thông qua chương trình hành động và tổ chức ký kết giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

THẾ TÀI

Tin cùng danh mục