Logo Cung Cấp
Hải Phòng: Quận Kiến An, huyện An Dương có tân chủ tịch

Hải Phòng: Quận Kiến An, huyện An Dương có tân chủ tịch

1 tháng trước giaoducthoidai.vn

Chiều 5/3, trong kỳ họp HĐND, quận Kiến An, huyện An Dương đã bầu chức danh Chủ tịch UBND.


Ông Nguyễn Trường Sơn ( ngoài cùng bên phải) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận Kiến An

Kỳ họp thứ 17 HĐND quận Kiến An tổng kết hoạt động của HĐND quận khóa 4, nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu ra chức danh Chủ tịch UBND quận.

Tại kỳ họp này, HĐND quận xem xét các vấn đề: miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND quận đối với ông Trần Quang Minh chuyển công tác khác và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy Kiến An.

HĐND quận thông qua quyết định chủ trương đầu tư dự án công viên cây xanh năm 2021 tại phường Đồng Hòa với tổng mức đầu tư 30,6 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2021-2022; cho ý kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 4) với tổng nguồn vốn đầu tư 1.850 tỷ đồng.

Kỳ họp cũng tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND quận khóa 4, nhiệm kỳ 2016-2021. Chất lượng các kỳ họp HĐND quận được cải tiến, nâng lên, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo…

Tại kỳ họp, 100% số đại biểu HĐND đã nhất trí bầu ông Nguyễn Trường Sơn, giữ chức Chủ tịch UBND quận Kiến An 100% đại biểu HĐND dự họp biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Hội nghị.

Cũng trong chiều 5/3, HĐND huyện An Dương khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 18 tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua một số chủ trương đầu tư cơ sở hạ tầng một số công trình cấp thiết trên địa bàn huyện và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND huyện An Dương nhất trí thông qua, quyết định chủ trương đầu tư các dự án triển khai mới thuộc dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 gồm: dự án xây dựng nhà lớp học 3 tầng Trường tiểu học Đại Bản 1; xây dựng nhà lớp học, nhà hiệu bộ 3 tầng Trường tiểu học Quốc Tuấn; xây dựng tường bao, san lấp mặt bằng xây dung Trường tiểu học An Dương; điểu chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Dự án xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đồng Thái; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (lần 4); điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 1); dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 (lần 5).

Tại kỳ họp, HĐND huyện tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện An Dương khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, với số phiếu đạt 100%, ông Phạm Việt Hùng, Phó bí thư Huyện ủy An Dương được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện An Dương nhiệm kỳ 2016-2021.