Logo Cung Cấp
Lịch cắt điện Bình Định hôm nay 6/3 cập nhật mới nhất

Lịch cắt điện Bình Định hôm nay 6/3 cập nhật mới nhất

1 tháng trước bnews.vn

Lịch cắt điện Bình Định hôm nay 6/3 cập nhật mới nhất


Cải tạo, nâng cấp đường dây đảm bảo phục vụ cấp điện. Ảnh: TTXVN phát

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện hôm nay 6/3 cập nhật mới nhất cụ thể như sau:

LA (Tổng hợp)