Logo Cung Cấp
Rắn bỏ mạng vì chọn nhầm con mồi

Rắn bỏ mạng vì chọn nhầm con mồi

10 tháng trước news.zing.vn

Rắn Mole là loài bò sát không có độc nhưng chuyên siết chặt và cắn con mồi cho tới chết. Tuy nhiên, con rắn đã mắc phải sai lầm lớn khi tấn công lửng mật.


An Ngọc Theo Smithsonian Channel