Logo Cung Cấp
Hội thảo Giá trị lịch sử - văn hóa khảo cổ học ở Đồng Nai

Hội thảo Giá trị lịch sử - văn hóa khảo cổ học ở Đồng Nai

10 tháng trước www.baodongnai.com.vn

Ngày 26-11, Bảo tàng tỉnh đã tổ chức Hội thảo 'Giá trị lịch sử - văn hóa khảo cổ học trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai'. Tham gia hội thảo có các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa ở Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh.


Hội thảo Giá trị lịch sử - văn hóa khảo cổ học trong việc thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh Đồng Nai

Có 17 tham luận được giới thiệu tại hội thảo. Trong đó tập trung vào các nội dung như: Tình hình chung của khảo cổ học Đồng Nai; thực trạng, những giải pháp, chính sách, chương trình và kế hoạch đầu tư để phát huy giá trị di tích khảo cổ học Đồng Nai.

Các đại biểu nêu các giải pháp phát huy giá trị di tích khảo cổ học Đồng Nai

Hội thảo là một trong những hoạt động trong Đề án Quy hoạch khảo cổ học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 11-7-2017. Hội thảo đánh giá lại những giá trị lịch sử - văn hóa, tiềm năng di tích khảo cổ trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để ứng dụng vào thực tiễn một cách khả thi.

Tin, ảnh: M.Ny