Logo Cung Cấp
Các trường hợp được hoãn tập trung huấn luyện quân nhân dự bị

Các trường hợp được hoãn tập trung huấn luyện quân nhân dự bị

10 tháng trước phunuvietnam.vn

Chiều ngày 26/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, với 92,96% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua dự án Luật Lực lượng dự bị động viên.


Về huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị, đơn vị dự bị động viên (Điều 22). Có ý kiến đề nghị bổ sung các trường hợp được hoãn như: Đi làm ăn xa, lao động chính của gia đình, dịch bệnh nguy hiểm, thiên tai hoặc người lao động không được chủ doanh nghiệp tạo điều kiện tham gia.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt cho rằng, quy định về các trường hợp được hoãn như dự thảo Luật là bao quát, đầy đủ, kế thừa quy định Pháp lệnh hiện hành. Qua rà soát, để bảo đảm chặt chẽ rõ ràng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý một số nội dung của Điều này như dự thảo Luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt

Cụ thể, Khoản 4, Điều 22, quân nhân dự bị được hoãn tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu trong trường hợp:

-Trùng với thời gian thi tuyển công chức, viên chức; thi nâng bậc thợ, nâng ngạch công chức, viên chức; thi kết thúc học kỳ, thi kết thúc khóa học được cơ quan, tổ chức nơi quân nhân dự bị đang lao động, học tập, làm việc xác nhận;

-Trường hợp bị ốm đau hoặc hoàn cảnh gia đình, bản thân khó khăn đột xuất không thể tham gia, được UBND cấp xã, nơi quân nhân dự bị cư trú, cơ quan, tổ chức nơi quân nhân dự bị đang lao động, học tập, làm việc xác nhận.

Về độ tuổi quân nhân dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên trong thời bình (Điều 17), có ý kiến đề nghị tăng độ tuổi quân nhân dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên trong thời bình cho thống nhất với các luật khác liên quan và sát với tình hình thực tế; có ý kiến đề nghị giảm độ tuối nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị, hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị được xếp vào đơn vị đảm bảo chiến đấu không quá 40 và nữ quân nhân dự bị không quá 35 tuổi.

Ông Võ Trọng Việt cho biết: Việc quy định độ tuổi của quân nhân dự bị đã được đánh giá kỹ tác động, bảo đảm nguồn để huy động vào lực lượng dự bị động viên. Về đề nghị tăng hoặc giảm độ tuổi của quân nhân dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên trong thời bình đã được giải trình ngày 19/10/2019 QH. Do đó, “Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật”.

Ngoài ra, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo với các nội dung như nguyên tắc xây dựng, huy động Lực lượng dự bị động viên (Điều 3); Về quyền và nghĩa vụ của chủ phương tiện kỹ thuật dự bị, người vận hành, điều khiển phương tiện kỹ thuật dự bị (Điều 5); Về bồi thường thiệt hại do việc điều động, huy động phương tiện kỹ thuật dự bị gây ra (Điều 6); Về đăng ký, quản lý quân nhân dự bị (Điều 12)...

Các đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua dự án Luật

Cũng trong buổi làm việc chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi); Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; Biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pet, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

PV