Logo Cung Cấp
BỘ TT&TT: MẠNG XÃ HỘI NƯỚC NGOÀI PHẢI THỰC HIỆN ĐÚNG NGHĨA VỤ TẠI VIỆT NAM

BỘ TT&TT: MẠNG XÃ HỘI NƯỚC NGOÀI PHẢI THỰC HIỆN ĐÚNG NGHĨA VỤ TẠI VIỆT NAM

10 tháng trước quochoitv.vn

Trong chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, trước thắc mắc của các đại biểu về vấn đề làm sao có thể quản lý được các nền tảng mạng xã hội nước ngoài, trước những thông tin tiêu cực xuất hiện tràn lan, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã giải đáp các thắc mắc của các Đại biểu. Một trong số đó chính là xây dựng, hoàn thiện khung khổ pháp lý và yêu cầu các bên thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.