Logo Cung Cấp
Hội thảo khoa học '60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây và Kỷ niệm ngày Lâm nghiệp Việt Nam'

Hội thảo khoa học '60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây và Kỷ niệm ngày Lâm nghiệp Việt Nam'

9 tháng trước toquoc.vn

Sáng 26/11, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề '60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây (1959 – 2019) và Kỷ niệm ngày Lâm nghiệp Việt Nam'.


Đây là hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây (28/11/1959 - 28/11/2019) và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Cách đây 60 năm, ngày 28/11/1959, với tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài đăng trên báo Nhân Dân với nhan đề "Tết trồng cây", phân tích ý nghĩa to lớn và lợi ích thiết thực của việc trồng cây, gây rừng. Trong bối cảnh hiện nay, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, một lần nữa khẳng định ý nghĩa to lớn của việc trồng cây, gây rừng, một hình thức Tết mang nội dung, ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, lâu dài, toàn diện, phục vụ cuộc sống no ấm, hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Hội thảo có sự tham gia của 150 đại biểu, là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, quản lý, hoạt động thực tiễn… với 60 bài tham luận đề cập tới nhiều vấn đề sâu sắc, giàu tính gợi mở, tập trung vào những nội dung như: Hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử của phong trào "Tết trồng cây" do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng; Giá trị kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… và ý nghĩa thực tiễn của phong trào "Tết trồng cây"; Tư tưởng, triết lý sống tiến bộ về bảo vệ môi trường sinh thái và tài nguyên thiên nhiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Quan điểm sống hòa hợp, cải tạo thiên nhiên để phục vụ lợi ích con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tình yêu thiên nhiên của Bác qua phong trào "Tết trồng cây"; Tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua lời kêu gọi "Tết trồng cây"; Công tác bảo tồn và phát huy giá trị không gian, cảnh quan môi trường, cây xanh trong Khu Di tích Phủ Chủ tịch; Nhận thức và hành động qua 60 năm thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ về "Tết trồng cây"; Nhớ Bác Hồ trồng cây năm xưa; Ngành Lâm nghiệp với phong trào Tết trồng cây do Bác Hồ khởi xướng…

Qua Hội thảo góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn để khẳng định: trong suốt 60 năm qua, lời phát động "Tết trồng cây" của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và đi vào nếp sống thường nhật của nhân dân, trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam. "Tết trồng cây" theo tư tưởng của Người sẽ mãi mãi là động lực to lớn, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hăng hái, nhiệt tình, ra sức trồng cây, trồng rừng. Nhớ lời Bác dạy, chúng ta hãy giữ vững và phát huy nét đẹp ấy trở thành mỹ tục để "Tết trồng cây" thực sự là ngày hội lớn "Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân"./.

Thanh Thủy