Logo Cung Cấp
Hé lộ định hướng sửa đổi Nghị định 20 về chống chuyển giá

Hé lộ định hướng sửa đổi Nghị định 20 về chống chuyển giá

9 tháng trước haiquanonline.com.vn

Tại Hội nghị đối thoại về chính sách thuế, hải quan tổ chức sáng 26/11, nhiều doanh nghiệp đã đặt câu hỏi với nội dung xoay quanh vấn đề chuyển giá liên quan đến Nghị định 20/2017/NĐ-CP.


Năm 2018 có 11,9 nghìn doanh nghiêp kê khai giao dịch liên kết.

Điển hình là Công ty Cổ phần Nhất Vương và Công ty Cổ phần cơ khí Trường Giang. Hai doanh nghiệp này đều đề cập đến những vấn đề xung quanh việc chống chuyển giá và thanh tra, kiểm tra các giao dịch liên kết của cơ quan Thuế.

Trước những ý kiến của doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, Nghị định 20/2017/NĐ-CP là văn bản pháp lý đầu tiên của Chính phủ quy định về giao dịch liên kết, trong đó có nội dung về chống chuyển giá.

Nghị định này ban hành trên cơ sở Việt Nam đã tham gia Diễn đàn chống xói mòn thuế và chuyển lợi nhuận của OECD. Khi tham gia khối này, việc ban hành Nghị định 20 nhằm tạo ra khung khổ pháp lý để quản lý thuế trong giao dịch liên kết. Đồng thời cũng là cam kết của Việt Nam khi tham gia diễn đàn này.

“Qua 2 năm thực hiện, ngành Thuế đã đạt được kết quả quả bước đầu quan trọng. Cụ thể, năm 2017, có 11,1 nghìn doanh nghiệp kê khai giao dịch liên kết. Năm 2018, con số này đã lên tới hơn 11,9 nghìn doanh nghiệp, trong đó, tỷ trọng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 64% và còn lại là doanh nghiệp trong nước”, Thứ trưởng Trần Xuân Hà nói.

Đáng chú ý, về kết quả thu thuế, thông qua Nghị định 20, từ năm 2017 đến nay, cơ quan Thuế đã xử lý liên quan đến số thu là 11.089 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, xem xét về việc truy thu cũng như giảm khấu trừ, giảm lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của 1 số doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, qua phản ánh của 1 số doanh nghiệp cũng như thực tiễn hoạt động, nội dung Nghị định 20 vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

“Qua tổng hợp, đánh giá có thể thấy, những vướng mắc cụ thể như quy định về khống chế 20% trên mức chi phí lãi vay đối với giao dịch liên kết đã tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khối OECD cũng khuyến cáo mức khống chế này từ 10-30% nên khi xây dựng Nghị định 20, ngay cả các chuyên gia của các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới và các chuyên gia trong nước cũng đề xuất ở mức 20%. Tuy nhiên, về lâu dài, phải đánh giá lại tỷ lệ này cho phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của doanh nghiệp Việt Nam”, Thứ trưởng nhận định.

Bên cạnh đó, cũng theo lãnh đạo Bộ Tài chính, có ý kiến cho rằng chỉ nên áp dụng chi phí về lãi vay liên kết với các trường hợp có hoạt động về cho vay lẫn nhau chứ không nên áp dụng tổng thể về các đối tượng có giao dịch kiên kết. Về vấn đề này, theo khuyến cáo của OECD, phạm vi điều chỉnh của Nghị định này phải rất rộng, tới tất cả các giao dịch có liên kết. Đây là nội dung phải cùng nhau đánh giá lại cho phù hợp.

Liên quan đến hoạt động của ngành nghề lĩnh vực cụ thể như: kinh doanh thu từ lãi tiền gửi cũng như thu lãi tiền vay đối với dịch vụ tài chính ngân hàng; hay hoạt động của các doanh nghiệp trung chuyển vốn; hoạt động vay vốn ODA về cho vay lại, hoạt động kí quỹ trong các tập đoàn, tổng công ty… đều liên quan đến giao dịch liên kết, cần đánh giá kĩ.

Chia sẻ về định hướng sửa đổi Nghị định 20, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, trên cơ sở Luật Quản lý thuế mới, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ có sửa đổi, bổ sung tổng thể về Nghị định 20, trong đó có cả quy định rõ hơn về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cũng như quy định cụ thể về áp dụng tỷ lệ khống chế lãi vay thuần sau khi trừ đi doanh thu và tiền gửi, tiền vay. Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu tỷ lệ khống chế lãi vay cho phù hợp, cân nhắc con số 25-30% để phù hợp hơn với thực tiễn Việt Nam.

Thùy Linh