Logo Cung Cấp
CẦN THÚC ĐẨY CÁC KHU KINH TẾ NHIỀU TIỀM NĂNG TẠI VIỆT NAM

CẦN THÚC ĐẨY CÁC KHU KINH TẾ NHIỀU TIỀM NĂNG TẠI VIỆT NAM

9 tháng trước quochoitv.vn

Dòng vốn chảy vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế tiềm năng tại Việt Nam đã và đang diễn ra mạnh mẽ. Bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều địa phương trên địa bàn cả nước. Đây cũng được coi là một trong những hướng đi chiến lược của Việt Nam nhằm kêu gọi các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tuy nhiên, để đẩy mạnh phát triển các KKT tiềm năng, theo các chuyên gia, cần hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo động lực mới cho thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài vào các khu kinh tế nhiều tiềm năng, thúc đẩy nền kinh tế.