Logo Cung Cấp
Bộ Tài chính gỡ vướng chính sách thuế, hải quan cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính gỡ vướng chính sách thuế, hải quan cho doanh nghiệp

9 tháng trước vov.vn

Bộ Tài chính sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ những ý kiến đóng góp từ DN để tiếp tục hoàn thiện chính sách và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN.


Ngày 26/11, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp về chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan 2019.

Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp về chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành triển khai nhiều giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong phát triển sản xuất kinh doanh.

Về thể chế chính sách, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ để trình Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế mới; trong đó có nhiều nội dung về cải cách thủ tục hành chính cả về thuế cũng như hải quan.

Theo đó, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 119 quy định về hóa đơn điện tử; ban hành Thông tư 68 hướng dẫn chi tiết về hóa đơn điện tử.

Trong lĩnh vực hải quan, Bộ đã ban hành mới và sửa đổi 7 Thông tư; tham mưu ban hành Nghị định quy định thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia và kiểm tra chuyên ngành làm cơ sở pháp lý quan trọng trong đột phá về cải cách hiện đại hóa hải quan.

Cùng với đó, cơ quan thuế, hải quan tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, hải quan. Đến nay, đã có 99,87% doanh nghiệp kê khai thuế điện tử; 99,53% doanh nghiệp nộp thuế điện tử, 93,61% doanh nghiệp hoàn thuế điện tử; có 133/304 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4. Hệ thống hải quan điện tử (VNACCS/VCIS) đã được triển khai ở 100% các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan. Cơ quan thuế, cơ quan hải quan đã thực hiện đồng bộ, thông suốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, người khai hải quan.

Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6. Theo đó, Tổng cục Thuế đã thực hiện hợp nhất 401 chi cục thuế thành 190 chi cục thuế khu vực (giảm 211 chi cục thuế). Tổng cục Hải quan đã giảm từ 174 Chi cục Hải quan xuống còn 162 chi cục.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế, cơ quan hải quan đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công vụ; giáo dục, bồi dưỡng cả về chuyên môn nghiệp vụ và thái độ, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng, kết quả công tác thanh tra, kiểm tra.

Nhờ đó, chỉ số nộp thuế của Việt Nam đã tăng 22 bậc, từ vị trí thứ 131 lên vị trí thứ 109 trong tổng số 190 quốc gia được đánh giá theo Báo cáo Môi trường kinh doanh toàn cầu – Doing Business 2020 do Ngân hàng Thế giới công bố. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2019 là 78%, tăng 3% so với năm 2016.

Tại hội nghị, đại diện Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan đã phổ biến những chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan mới; Giải đáp nhiều vướng mắc liên quan đến quy định hoàn thuế giá trị gia tăng, ưu đãi thuế, giá tính thuế tài nguyên, việc xác định tính năng của hàng hóa, mục đích sử dụng của hàng hóa khi nhập khẩu và thực tiễn sử dụng sau này…

Về phía VCCI, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI cho biết, thuế và hải quan có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, là nguồn thu chính của Nhà nước và góp phần quan trọng trong việc tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi.

VCCI đã thu thập thông tin từ phía các doanh đánh giá công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh của ngành thuế và hải quan là rất tích cực. Khoảng trên 80% thắc mắc, câu hỏi, vấn đề liên quan đến vướng mắc, khó khăn cộng đồng doanh nghiệp gặp phải trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh liên quan đến thuế, hải quan chuyển tới Bộ Tài chính đã được tiếp nhận và trả lời./.

Chung Thủy/VOV.VN