Logo Cung Cấp
Thành lập Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam với 100% vốn nhà nước

Thành lập Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam với 100% vốn nhà nước

10 tháng trước vov.vn

Chiều 26/11, Quốc hội chính thức thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi), với 445/450 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 92,13%.


Chiều 26/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi). Luật Chứng khoán (sửa đổi) gồm 10 chương, 135 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Trong đó, Luật quy định trong điều kiện thị trường đang phát triển và đang sắp xếp, củng cố tổ chức, bộ máy như hiện nay thì Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước là cần thiết.

Quốc hội chính thức thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Trước đó, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, có ý kiến đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, khoản 1 Điều 43 của dự thảo Luật quy định, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật này và Luật Doanh nghiệp, do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Khoản 2 Điều 43 quy định Thủ tướng Chính phủ quyết định hình thức sở hữu của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam vừa bảo đảm sự linh hoạt, vừa bảo đảm Nhà nước giữ vai trò chỉ đạo, chi phối đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc thù quan trọng này.

Trong điều kiện thị trường đang phát triển và đang sắp xếp, củng cố tổ chức, bộ máy như hiện nay thì Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước là cần thiết.

Cũng theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, đã có định hướng xây dựng phương án cổ phần hóa Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam để triển khai thực hiện sau năm 2023, khi đã đủ điều kiện thì không nhất thiết Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đại biểu bấm nút thông qua các Dự án Luật tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV.

Về mô hình và tổ chức của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Luật Chứng khoán (sửa đổi) quy định, trước mắt chưa thể thực hiện ngay việc cơ cấu lại, sáp nhập 02 Sở giao dịch chứng khoán hiện nay thành một Sở giao dịch chứng khoán duy nhất mà theo hướng phân định lại chức năng, nhiệm vụ của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức, vận hành các TTCK riêng biệt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Sở giao dịch chứng khoán. Theo đó, toàn bộ giao dịch trái phiếu và chứng khoán phái sinh sẽ được thực hiện tại SGDCK Hà Nội, toàn bộ giao dịch cổ phiếu sẽ được thực hiện tại SGDCK Thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó sẽ tiến tới thống nhất 01 hệ thống chỉ số giao dịch.

Trên cơ sở nguyên tắc này, dưới Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam - Công ty mẹ sẽ tiếp tục duy trì 2 công ty con là 2 SGDCK sau khi đã được tổ chức, sắp xếp lại và có thể có công ty con khác để thực hiện các chức năng như phát hành Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết, cung cấp dịch vụ hỗ trợ về kỹ thuật và công nghệ thông tin hoặc thực hiện chức năng khác cho mục đích hỗ trợ, phát triển thị trường. Khi điều kiện cho phép, Thủ tướng Chính phủ sẽ có thẩm quyền quyết định việc hình thành mô hình 1 SGDCK duy nhất, là đầu mối quản trị điều hành, quản trị rủi ro và trực tiếp tổ chức giao dịch chứng khoán./.

Thy Hạt/VOV.VN

Tin cùng danh mục
VN-Index liên tục đi ngang quanh 910 điểm, mức P/E gần 15 lần VN-Index liên tục đi ngang quanh 910 điểm, mức P/E gần 15 lần

1 giờ trước nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn