Logo Cung Cấp
Jack và Tiến Luật 'ăn bột' vì đoán sai

Jack và Tiến Luật 'ăn bột' vì đoán sai

9 tháng trước news.zing.vn

Trong lần trả lời đầu tiên, Tiến Luật đoán sai từ và bị ăn bột, đến lần trả lời thứ 2, Jack nhường quyền cho Tiến Luật nhưng do trả lời đúng nên Jack đành chịu ăn bột.


Video: HTV