Logo Cung Cấp
Bá Thước (Thanh Hóa): Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện quản lý cộng đồng trong Chương trình Nông thôn mới

Bá Thước (Thanh Hóa): Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện quản lý cộng đồng trong Chương trình Nông thôn mới

24 ngày trước baoxaydung.com.vn

Trong hai ngày, 14-15/4, tại huyện Bá Thước, Trung tâm Hỗ trợ phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em (thuộc Hội Khuyến học Việt Nam), Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương phối hợp với Văn phòng Điều phối tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện quản lý cộng đồng trong Chương trình Nông thôn mới.


Toàn cảnh Tội thảo Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện quản lý cộng đồng trong Chương trình Nông thôn mới.

Trước khi diễn ra Hội thảo, các đại biểu đã đi tham quan thực địa và nghe chia sẻ kinh nghiệm thực hiện quản lý cộng đồng trong Chương trình Nông thôn mới ở thôn Báng (xã Thành Sơn), thôn Bầm (xã Thành Lâm), huyện Bá Thước, đây là 2 thôn đặc biệt khó khăn ở vùng cao Bá Thước. Khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, 2 địa phương này gặp không ít khó khăn, đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, nhà văn hóa... chưa được quan tâm đầu tư xây dựng; sản xuất nông, lâm nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ, không tập trung, chưa hình thành sản phẩm mang tính hàng hóa; địa hình 2 thôn chủ yếu đồi núi, dân cư sinh sống không tập trung; thu nhập của người dân đạt thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Năm 2018, thôn Bầm và thôn Báng được Trung tâm Hỗ trợ phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em đầu tư hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn, làm sân chơi thể thao, chỉnh trang nhà văn hóa, mua đường ống dẫn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cho người dân…

Các đại biểu tham quan đường giao thông ở thôn Bầm, xã Thành Lâm.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham gia thảo luận, trao đổi ấn tượng về chuyến tham quan thực địa tại 2 thôn Báng và thôn Bầm; trình bày về các cách tiếp cận và quy trình thực hiện quản lý cộng đồng của dự án; kết quả thực hiện dự án quản lý cộng đồng trong Chương trình Nông thôn mới tại huyện Bá Thước (giai đoạn 2018-2021); kết quả, quá trình thực hiện, các bài học kinh nghiệm trong áp dụng quản lý cộng đồng tại xã Thành Lâm và Thành Sơn, huyện Bá Thước; trao đổi về thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức khi áp dụng quản lý cộng đồng vào trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn tiếp theo…

Người dân thôn Bầm tham gia làm đường nội đồng.

Được biết, trong 3 năm (2018-2021), Trung tâm Hỗ trợ phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em đã thực hiện được 39 tiểu dự án ở 6 thôn: Đanh, Bầm, Tân Thành (xã Thành Lâm), thôn Báng, Pù Luông, Eo Kén (xã Thành Sơn), huyện Bá Thước hỗ trợ cho các thôn làm được 5.930m đường bê tông nội thôn; xây được 125m mương qua suối; lắp đặt 7.510m đường ống dẫn nước, tưới trên 30ha diện tích ruộng trồng lúa không chủ động nguồn nước; làm được 2 sân thể thao; bổ sung thiết bị và xây nhà vệ sinh cho 2 nhà văn hóa. Tổng kinh phí thực hiện các tiểu dự án hơn 3 tỷ 867 triệu đồng; trong đó, dự án hỗ trợ trên 1,7 tỷ đồng. Số người dân ở các thôn, bản được hưởng lợi trực tiếp gần 6.000 người, trong đó có trên 1.500 người nghèo, hơn 1.400 phụ nữ.

Việc triển khai các tiểu dự án đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao Bá Thước xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn; mang lại nhiều lợi ích và thay đổi tích cực trong việc cải thiện đời sống, sinh hoạt của người dân.

Văn An
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bá Thước