Logo Cung Cấp
Hà Nội kiểm tra công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Hà Nội kiểm tra công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

24 ngày trước phapluatxahoi.vn

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ mời đại diện Ban Tuyên giáo, đại diện các sở, ngành thành phố tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm tại các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai công tác tuyên truyền, cổ động, trang trí về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026...


Ảnh minh họa

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, góp phần đảm bảo cảnh quan, mỹ quan, trật tự đô thị, trật tự quảng cáo và biển hiệu trên địa bàn thành phố chào mừng cuộc bầu cử, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 172/KH-SVHTT về việc kiểm tra công tác tuyên truyền, cổ động phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về hoạt động quảng cáo, viết, đặt biển hiệu trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở sẽ mời đại diện Ban Tuyên giáo, đại diện các sở, ngành thành phố tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm tại các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai công tác tuyên truyền, cổ động, trang trí về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Công tác quản lý, phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động quảng cáo, viết, đặt biển hiệu trên địa bàn và kiểm tra thực tế tại các tuyến đường, khu trung tâm, nút giao thông trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.

Thời gian kiểm tra từ ngày 20-4 đến ngày 7-5-2021.

TQ