Logo Cung Cấp
Thành phố Hồ Chí Minh có Phòng Nghiên cứu khoa học đô thị

Thành phố Hồ Chí Minh có Phòng Nghiên cứu khoa học đô thị

15 ngày trước hanoimoi.com.vn

Phòng Nghiên cứu khoa học đô thị thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ nghiên cứu và tham mưu cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị và thiết kế đô thị.


Phòng Nghiên cứu khoa học đô thị thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ tham mưu xây dựng mô hình phát triển cho thành phố.

Ngày 22-4, Phòng Nghiên cứu khoa học đô thị thành phố Hồ Chí Minh chính thức hoạt động. Đây là đơn vị thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc (Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh), được thành lập với sự hỗ trợ của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ, với mục tiêu tìm hiểu, xây dựng mô hình phân tích và dự đoán sự phát triển đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đây cũng là Phòng Nghiên cứu khoa học đô thị đầu tiên thuộc Mạng lưới Khoa học đô thị tại Khu vực Đông Nam Á của MIT. Đơn vị sẽ sử dụng nền tảng CityScope do MIT phát triển, để mô phỏng và nghiên cứu, thu thập, phân tích, nghiên cứu, giả định, xây dựng và dự đoán sự phát triển đô thị tại những điểm nóng của thành phố Hồ Chí Minh dựa trên nền tảng công nghệ cao.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình, đây là một trong những chính sách đột phá trong lĩnh vực phát triển và quản lý đô thị, góp phần thực hiện Đề án Phát triển thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, Đề án Phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông (nay là thành phố Thủ Đức).

Nam Trung