Logo Cung Cấp
Cần thu hồi biển báo giao thông cũ

Cần thu hồi biển báo giao thông cũ

19 ngày trước www.baokhanhhoa.vn

Hiện nay, trên đường Lý Tự Trọng, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm có nhiều biển báo giao thông mới được lắp đặt. Tuy nhiên, do cơ quan chức năng chưa tháo dỡ biển báo cũ nên dẫn đến tình trạng thừa biển báo giao thông.


Hiện nay, trên đường Lý Tự Trọng, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm có nhiều biển báo giao thông mới được lắp đặt. Tuy nhiên, do cơ quan chức năng chưa tháo dỡ biển báo cũ nên dẫn đến tình trạng thừa biển báo giao thông (ảnh). Đề nghị cơ quan chức năng thu hồi các biển báo giao thông cũ.

Phú Bình