Logo Cung Cấp
Kiểm tra bắn đạn thật cho chiến sĩ mới

Kiểm tra bắn đạn thật cho chiến sĩ mới

20 ngày trước www.baokhanhhoa.vn

Ngày 22-4, tại thao trường bắn Diên Tân (huyện Diên Khánh), Tiểu đoàn Bộ binh 460, Trung đoàn Bộ binh 974, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức kiểm tra bắn đạn thật buổi 14, mục tiêu bia số 7 cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2021.


Các chiến sĩ mới thực hành kiểm tra bài bắn.

Với tinh thần “Bình tĩnh, tự tin, quyết tâm bắn giỏi”, các chiến sĩ mới tham gia kiểm tra bắn tập đạn thật đều thực hiện tốt các động tác, yếu lĩnh bắn. Kết quả kiểm tra đạt mục đích yêu cầu đề ra, có nhiều chiến sĩ đạt điểm cao; đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Đây là cơ sở để đơn vị đánh giá thực chất công tác huấn luyện chiến sĩ mới, kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp khắc phục những mặt còn hạn chế để những nội dung tiếp theo đạt kết quả cao hơn.

. Sáng 22-5, tại trường bắn Cam Thành Nam, TP. Cam Ranh, Tiểu đoàn Huấn luyện Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức kiểm tra bắn súng tiểu liên AK cho 218 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2021.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, hầu hết chiến sĩ mới đều nắm vững lý thuyết, thuần thục động tác, thao tác nhanh nhẹn trong quá trình bắn và an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang thiết bị; 100% chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường. Kết quả, 97 chiến sĩ đạt khá, giỏi; qua đợt kiểm tra, đơn vị rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức huấn luyện để chuẩn bị tốt cho kiểm tra bắn tổng hợp ba tư thế và thực hành 3 tiếng nổ trong thời gian tới.

T.ANH - VĂN TÂN