Logo Cung Cấp
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thoại Sơn tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thoại Sơn tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021

20 ngày trước baoangiang.com.vn

Ngày 22-4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thoại Sơn (An Giang) tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021. Có 51 Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tham gia hội thi.


Thượng tá Nguyễn Văn Lẹ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện trao cờ lưu niệm cho Ban Chỉ huy Quân sự 17 xã, thị trấn

Tham gia hội thi, các thí sinh trải qua các nội dung: trắc nghiệm về nhận thức pháp luật về Dân quân tự vệ; vấn đáp câu hỏi theo nội dung pháp luật; thực hành lên lớp một chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân; báo cáo kế hoạch; thi bắn súng K54 bài 1C.

Riêng đối với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tham mưu xây dựng và báo cáo kế hoạch “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân giai đoạn 2021 – 2025” của xã theo quy định của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật; Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã chuẩn bị và thực hành lên lớp một chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân; Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã tham mưu xây dựng và báo cáo kế hoạch huấn luyện cho lực lượng dân quân xã.

PHƯƠNG LAN