Logo Cung Cấp
Tổng doanh thu ngành Điện giảm gần 15%

Tổng doanh thu ngành Điện giảm gần 15%

19 ngày trước www.baokhanhhoa.vn

Ngày 22-4, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.


Theo báo cáo, năm 2020, tổng sản lượng điện thương phẩm của PC Khánh Hòa đạt hơn 2,24 tỷ kWh (giảm hơn 10% so với năm 2019), tổn thất điện năng còn 3,81% (giảm 0,24% so với kế hoạch). Tổng doanh thu hơn 4.625 tỷ đồng, giảm gần 15% so với năm 2019.

Năm 2021, PC Khánh Hòa phấn đấu đưa điện thương phẩm đạt gần 2,3 tỷ kWh, tăng gần 2% so với năm 2020; tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện bằng hoặc thấp hơn 3,75%. Công ty cũng đặt mục tiêu tăng độ tin cậy cung cấp điện và đạt tổng doanh thu 4.740 tỷ đồng, vượt 2% so với năm 2020.

Nhật Minh